MADDE 1- TARAFLAR 

1.1- SATICI:

Ünvanı: Digital Athletics E-Spor ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi

Adresi: Dumlupınar Mh. Pelin Sk. 51/133 Yenitepe 2. Etap B blok KADIKÖY/İSTANBUL

E-posta: info@digitalathletics.gg

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

TC Kimlik No:

MADDE 2- KONU 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait digitalathletics.gg internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ürünün satın alımı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

Tarih:

Kargo Tutarı:

Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme şekli:

Teslimat adresi:

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, digitalathletics.gg internet sitesinde satın aldığı ürünün temel özellikleri, ürünün fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak digitalathletics.gg internet sitesine kayıt ettiği adrese teslim edilir.

4.3- digitalathletics.gg İnternet sitesinden alınan her hangi bir ürün, teslimat adresi olarak ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, ürünün defosuz, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya olası bir ödeme problemi veya iptali gibi bir durum yaşanırsa. ALICI 3 iş günü içerisinde ürünü geri teslim etmekle yükümlüdür. Ürünün geri teslim edilmesi sürecinde çıkacak masraflar ALICI’ya aittir.

4.7- SATICI zorunlu sebepler durumunda örneğin yoğun kar yağışı sebebiyle kargo firmalarının hizmet verememesi gibi durumlarda vs. ürünü teslim süresi içerisinde gönderemezse durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda ALICI siparişin iptal edilmesini, veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ödeme hizmeti sağlayıcı firma tarafından en kısa sürede iade edilir. Bu tarz durumlarda ortalama geri ödeme süresi 10 Gün içerisinde yapılmaktadır.

4.8- Ürünlerde SATICI kaynaklı problemler sebebi ile ALICI ürünü teslim alırken problemli veya hatalı ürün çıkması durumundan ürün gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.